มีสินค้าจำหน่ายแล้วกว่า 500 ชิ้น

Product :

Med Supplies > วัสดุห้องพยาบาล

จัดเรียงตาม :

Nipro Scalp Vein Set 24g.x3/4"

1 ชุด/ชิ้น

ราคา 8 บาท

ลำสีก้อน Clinix ขนาด 0.35

450 กรัม/ถุง

ราคา 109 บาท

หมวกผ่าตัดสีเขียว

1 ชิ้น/ชิ้น

ราคา 5 บาท

Cotton Ball 0.35g 20pcs

20 ชิ้น/ซอง

ราคา 12 บาท

Cotton Ball 0.35g 10pcs

10 ชิ้น/ซอง

ราคา 6 บาท

Sterile Gauze Pads 4x4inch

1 ชิ้น/ซอง

ราคา 10 บาท

Bactigras 10x10 เซนติเมตร

10 ชิ้น/กล่อง

ราคา 17 บาท

Terumo Agani เข็มเบอร์ 25 x1 นิ้ว

100 ชิ้น/กล่อง

ราคา 75 บาท

Terumo Agani เข็มเบอร์ 24 x1.5 นิ้ว

100 ชิ้น/กล่อง

ราคา 75 บาท

Terumo Agani เข็มเบอร์ 24 x1 นิ้ว

100 ชิ้น/กล่อง

ราคา 75 บาท

Terumo Agani เข็มเบอร์ 23 x1 นิ้ว

100 ชิ้น/กล่อง

ราคา 75 บาท

Terumo Agani เข็มเบอร์ 22 x1 นิ้ว

Terumo Agani เข็มเบอร์ 18 x1.5 นิ้ว

ราคา 75 บาท
Page: