โทรทัศน์ | Television
เครื่องเสียง | Audio/Video
กล้องดิจิตอล | Camera
เครื่องซักผ้า | Washing
ตู้เย็น/ตู้แช่ | Refrigerator
เครื่องปรับอากาศ | Air
เครื่องใช้ในบ้าน | Appliance

นโยบายการรับประกันสินค้า

ปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2557


บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) มุ่งเน้นที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความพึงพอใจต่อสินค้าทุกชิ้นที่ได้ซื้อไปจากบริษัทฯ โดย www.thanathiwat.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ที่ทางบริษัทฯ เป็นเจ้าของและจัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภค เพื่อให้ท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายยี่ห้อได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้บริษัทฯ มีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าต่างๆ ที่วางจำหน่ายดังนี้


ข้อ 1. ที่มาของสินค้าที่วางจำหน่าย

สินค้าทุกชิ้นที่วางจำหน่ายอยู่ในเว็บไซต์นั้นบริษัทฯ ได้จัดหามาจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรง โดยสินค้าทุกชิ้นมีสถานะเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการให้จำหน่ายในประเทศไทย (หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "เครื่องศูนย์") ท่านสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพและการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตได้ทุกชิ้น และท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1.1. สามารถนำเข้าซ่อม, เปลี่ยน, หรือเคลม ได้ตามเงื่อนไขของผู้ผลิตผ่านศูนย์บริการทั่วประเทศ

  1.2. สามารถแลกเปลี่ยน, หรือขายต่อ โดยยังคงการประกันตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดไว้นับจากวันที่ซื้อจากบริษัทฯ

  1.3. มีหมายเลขเครื่อง (สำหรับสินค้าทั่วไป) หรือหมายเลข IMEI (สำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่มีการใช้สัญญาณโครงข่ายมือถือ) อย่างถูกต้องชัดเจนจากผู้ผลิต สามารถใช้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ หรือตรวจสอบระยะการประกันจากผู้ผลิตได้ (ถ้ามี)

  1.4. สามารถใช้บริการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน (สำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต)

  1.5. หากสินค้ามีความผิดปกติ หรือสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถฟ้องร้องเอาผิดผู้ผลิตได้ตามกฎหมาย


ข้อ 2. การรับประกันสินค้าโดยผู้ผลิต

การรับประกันสินค้าทุกชิ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้บริษัทผู้ผลิตสินค้านั้นๆ ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้จากเอกสารการรับประกันหรือสอบถามโดยตรงได้จากผู้ผลิต โดยในเว็บไซต์ได้มีบริการศูนย์ข้อมูลสำหรับการติดต่อผู้ผลิตไว้ให้ท่านแล้วในประวัติการสั่งซื้อสินค้า


ทั้งนี้หากผู้ผลิตมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันกับสินค้าที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายออกไปแล้วในภายหลัง ให้ยึดถือเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ผู้ผลิตประกาศไว้ล่าสุดเป็นเงื่อนไขการรับประกันเสมอ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันสินค้าจากเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้ผลิตเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน


ข้อ 3. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

สำหรับระยะเวลาการรับประกันของสินค้านั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันจากผู้ผลิตที่ระบุไว้ทั้งหมด ซึ่งเว็บไซต์ได้มีการระบุระยะเวลาการรับประกันไว้ในรายละเอียดสินค้าทุกชิ้น โดยการเริ่มกำหนดเวลาการรับประกันนั้นจะนับตั้งแต่วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเป็นสำคัญ เพื่อการรักษาสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน โปรดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้ตลอดอายุประกันของสินค้า ไม่เช่นนั้นผู้ผลิตอาจปฏิเสธการรับประกันสินค้าได้หากไม่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ออกโดยบริษัทฯ


ข้อ 4. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรณีสินค้าถึงมือท่านไม่เกิน 7 วันแล้วเกิดปัญหา ท่านสามารถส่งกลับมายังที่อยู่ของบริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เพื่อเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวใหม่ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบสินค้าที่เกิดปัญหา และส่งสินค้าชิ้นใหม่ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่เกิดปัญหาใดๆ อีกให้ท่านอีกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนซ้ำซากที่ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้อยู่ในเงื่อนไขต่างฝ่ายต่างชำระค่าใช้จ่ายของตนเอง และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าหากสินค้าไม่มีปัญหาในระดับร้ายแรงที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ได้ หรือมีเหตุผลที่จำเป็นไม่เพียงพอ โดยดุลพินิจขึ้นอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือผู้ผลิตสินค้า


กรณีสินค้าถึงมือท่านเกินกว่า 7 วันแล้วเกิดปัญหา จะต้องนำส่งเข้าศูนย์บริการหรือจุดรับบริษัทซ่อม-เคลมสินค้าเท่านั้น โดยอำนาจการพิจารณาเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าจะขึ้นอยู่กับผู้ผลิต โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนสินค้าทุกกรณี


ข้อ 5. ช่องทางการส่งสินค้าซ่อม, เปลี่ยน, หรือเคลม

เนื่องจากเป็นสินค้าจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ในการส่งสินค้าซ่อม, เปลี่ยน, หรือเคลมสินค้าที่ได้ซื้อไปแล้วนั้นท่านจึงไม่จำเป็นต้องส่งกับทางบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว (ยกเว้นเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ต้องเปลี่ยนกับริษัทฯ เท่านั้น) โดยท่านสามารถขอรับบริการดังกล่าวได้จากหลากหลายช่องทางดังนี้

  5.1. ศูนย์บริการของผู้ผลิตทั่วประเทศ

  5.2. ศูนย์จำหน่ายหรือศูนย์รับเครื่องซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตทั่วประเทศ

  5.3. ศูนย์บริการและสาขาของบริษัทฯ ทุกสาขา

  5.4. เรียกบริการเจ้าหน้าที่แบบ On-site Service เฉพาะผู้ผลิตให้บริการตามเงื่อนไขการรับประกัน

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าทั้งจากท่าน, หรือจากผู้ผลิต, หรือจากบริษัทฯ หากไม่มีกำหนดในการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตให้อยู่ในเงื่อนไขต่างฝ่ายต่างชำระค่าใช้จ่ายของตนเอง ทั้งนี้หากสินค้าหมดอายุการรับประกันไปแล้วบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าดำเนินการได้ตามสมควร


ข้อ 6. ขอบเขตการรับผิดชอบของบริษัทฯ

สินค้าทุกชิ้นที่วางจำหน่ายเป็นสินค้าจากผู้ผลิต ซึ่งบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการจำหน่ายสินค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค หากสินค้ามีความผิดปกติหรือเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการดูแลแก้ไขให้แก่ท่าน แต่ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะช่วยเหลือโดยการให้คำแนะนำ และประสานงานให้แก่ท่านเมื่อสินค้าของท่านเกิดปัญหา หรือนำฝากสินค้าส่งให้ผู้ผลิต ซึ่งค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันจากผู้ผลิต และในกรณีที่สินค้าหมดประกันแล้วบริษัทฯ อาจทำการเรียกเก็บค่าดำเนินการตามสมควร ยกเว้นสินค้าที่เสียหายจากการกระทำที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน หรือการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านทั้งหมด และถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกันสินค้าชิ้นนั้นในทันที


...


ทั้งนี้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ ยังยึดถือคุณธรรมและความเป็นธรรมในการให้บริการแก่ท่านเป็นสำคัญ และยึดมั่นตามกฎปฏิบัติและกฎหมายด้านการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการให้บริการแก่ท่านเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย และเป็นที่พึงพอใจต่อท่านและบริษัทฯ ทั้งสองฝ่ายโดยสูงสุด