โทรทัศน์ | Television
เครื่องเสียง | Audio/Video
กล้องดิจิตอล | Camera
เครื่องซักผ้า | Washing
ตู้เย็น/ตู้แช่ | Refrigerator
เครื่องปรับอากาศ | Air
เครื่องใช้ในบ้าน | Appliance

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุง 13 มกราคม 2558


บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้มีการจัดบริการส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อในเว็บไซต์ www.thanathiwat.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ที่ทางบริษัทฯ เป็นเจ้าของและจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าเลือกซื้อสินค้า และรับการบริการได้แม้จะอยู่ที่บ้านโดยไม่จำเป็นต้องมาเลือกซื้อสินค้าที่บริษัทฯ และจัดส่งให้ถึงบ้านด้วยนโยบายดังต่อไปนี้


ข้อ 1. รูปแบบการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ กำหนดให้มีรูปแบบการบริการจัดส่งสินค้าให้ท่านเลือก 4 แบบ ดังนี้

  1.1. จัดส่งผ่านไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผ่านบริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันตามขนาดและน้ำหนัก (ข้อ 3.) โดยปกติสินค้าจะส่งถึงบ้านตามที่อยู่ของท่าน ยกเว้นสินค้าที่มีน้ำหนักมาก หรือสินค้าขนาดใหญ่ ท่านจะต้องไปรับสินค้าด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ตามเอกสารที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

  1.2. จัดส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน (Logistic) ผ่านบริการของบริษัทขนส่งต่างๆ ที่สามารถให้บริการในพื้นที่ของท่านได้ มีอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันตามขนาดและน้ำหนัก (ข้อ 3.) โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ให้บริการที่ดีและรวดเร็วที่สุดแก่ท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่ให้บริการท่าน

  1.3. จัดส่งผ่านขนส่งของบริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด (TTW) ผ่านบริการของบริษัทฯ เอง โดยท่านจะได้รับบริการทั้งการจัดส่งและการติดตั้ง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ให้บริการขนส่งด้วยตนเองในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี, และน่านเท่านั้น มีอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันกันตามพื้นที่ตำบล (ข้อ 4.) หากท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้บริการได้

  1.4. รับสินค้าด้วยตนเอง ณ สาขาของบริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด (Self Service) โดยท่านสามารถเลือกรับสินค้าได้ที่สาขาที่ท่านสะดวกโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งนี้เวลาในการรับสินค้าเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อ 2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง

เว็บไซต์มีการคิดค่าจัดส่งแยกต่างหากจากตัวสินค้าซึ่งท่านต้องชำระเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้บวกค่าจัดส่งรวมกับราคาสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถเห็นมูลค่าสินค้าที่แท้จริงกับค่าจัดส่งที่แยกจากกันโดยชัดเจน จึงทำให้ทุกการสั่งซื้อของท่านจะมีการเรียกเก็บค่าจัดส่งในอัตราคงที่ตามน้ำหนักและขนาดโดยเฉลี่ย และท่านสามารถเห็นค่าจัดส่งที่ต้องชำระได้ขณะที่เลือกรูปแบบการจัดส่ง (ข้อ 1) ในระหว่างการยืนยันการสั่งซื้อบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกในการชำระเงินได้ทันทีเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ยืนยันยอดที่ต้องชำระภายหลัง


ข้อ 3. การจัดส่งโดยไปรษณีย์และขนส่งเอกชน

ค่าจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นกลุ่มตามน้ำหนักของสินค้า และมีค่าบริการดังนี้


กลุ่ม น้ำหนักสินค้า (โดยประมาณ) ราคาไปรษณีย์ EMS ราคาขนส่งเอกชน
A ไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม 60.- 150.-
B ไม่เกิน 2.0 กิโลกรัม 100.- 200.-
C ไม่เกิน 3.0 กิโลกรัม 150.- 250.-
D ไม่เกิน 4.0 กิโลกรัม 200.- 300.-
E ไม่เกิน 5.0 กิโลกรัม 250.- 350.-
F ไม่เกิน 6.0 กิโลกรัม 300.- 400.-
G ไม่เกิน 7.0 กิโลกรัม 350.- 450.-
H ไม่เกิน 8.0 กิโลกรัม 400.- 500.-
I ไม่เกิน 9.0 กิโลกรัม 450.- 550.-
J ไม่เกิน 10.0 กิโลกรัม 500.- 600.-
K ไม่เกิน 13.0 กิโลกรัม 550.- 650.-
L ไม่เกิน 16.0 กิโลกรัม 600.- 700.-
M ไม่เกิน 20.0 กิโลกรัม 650.- 750.-
N ไม่เกิน 40.0 กิโลกรัม เกินพิกัด ไม่รับจัดส่ง 900.-
O 40.1 กิโลกรัมขึ้นไป เกินพิกัด ไม่รับจัดส่ง 1,000.-
X ไม่จำกัดน้ำหนัก สินค้ามีรายการส่งเสริมการขายจัดส่งฟรี (เฉพาะรุ่น)
 

ในการซื้อสินค้าแบบ 1 ชิ้น ระบบจะจัดกลุ่มการจัดส่งให้กับสินค้า ดังที่แสดงให้ท่านเห็นในรายละเอียดสินค้าก่อนการสั่งซื้อแล้ว แต่ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้ามากกว่า 1 ชิ้น ระบบจะทำการจัดกลุ่มใหม่จากน้ำหนักโดยประมาณของสินค้า และนำมาคิดค่าขนส่งใหม่เพื่อให้ค่าขนส่งถูกลง เช่น

  ซื้อสินค้ากลุ่ม A 1 ชิ้น ส่ง EMS ราคา 60 บาท

  ซื้อสินค้ากลุ่ม A 10 ชิ้น ส่ง EMS ราคา 250 บาท
  วิธีคิด: นำน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัมของกลุ่ม A คูณ 10 ชิ้น จะได้น้ำหนัก 5 กิโลกรัม อยู่ในกลุ่ม E

วิธีคิดของบริษัทฯ สามารถทำให้ค่าจัดส่งสินค้าตามตัวอย่างประหยัดขึ้นถึง 350 บาท จากปกติที่คิดเป็นรายชิ้นซึ่งอาจจะบวกรวมอยู่ในสินค้าแล้ว หรือคิดเป็น 60 x 10 = 600 บาท แต่ทั้งนี้สินค้าบางชิ้นที่มีน้ำหนักเบา แต่มีขนาดใหญ่ บริษัทฯ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดกลุ่มที่มีราคาสูงขึ้น โดยไม่อ้างอิงน้ำหนัก แต่จะอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกิดขึ้นจริงโดยประมาณ และค่าจัดส่งในเว็บไซต์นี้บริษัทฯ ถือเป็น "ค่าบริการ" รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เมื่อยอดค่าจัดส่งมีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป


ข้อ 4. การจัดส่งโดยรถขนส่งของบริษัทฯ

นอกจากการจัดส่งผ่านไปรษณีย์และบริษัทขนส่งเอกชนแล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการจัดส่งโดยรถขนส่งของบริษัทฯ เอง ซึ่งให้บริการเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี, ชลบุรี (เฉพาะอำเภอสัตหีบ และอำเภอหนองใหญ่), และน่าน (เฉพาะบางพื้นที่ของอำเภอเมืองน่าน) โดยไม่รวมเกาะทางทะเลหรือพื้นที่บนภูเขาหรือทุรกันดารที่ยากต่อการเข้าถึง โดยแบ่งเขตการจัดส่งออกเป็นตำบลดังนี้

  4.1. พื้นที่จัดส่งไม่เสียค่าบริการ (ส่งฟรี) ได้แก่ตำบล: กระแสบน, กร่ำ, กองดิน, คลองปูน, ชากโดน, ชุมแสง, ตะพง, ตาขัน, ทับมา, ทางเกวียน, ทุ่งควายกิน, ทุ่งเบญจา, ท่าประดู่, นาตาขวัญ, นายายอาม, นิคมพัฒนา, น้ำคอก, บ้านฉาง, บ้านนา, บ้านแลง, ปลวกแดง, ปากน้ำ, ป่ายุบใน, พนานิคม, พลงตาเอี่ยม, พลา, มะขามคู่, มาบข่า, มาบตาพุด, มาบยางพร, วังจันทร์, วังหว้า, วังใหม่, สองพี่น้อง, สามพี่น้อง, สำนักท้อน, หนองตะพาน, ห้วยยาง, ห้วยโป่ง, เขาวงกต, เชิงเนิน, เนินฆ้อ, เนินพระ, แก่งหางแมว

  4.2. พื้นที่จัดส่งเสียค่าบริการ 100 บาท ได้แก่ตำบล:

  4.3. พื้นที่จัดส่งเสียค่าบริการ 150 บาท ได้แก่ตำบล: กระแจะ, ขุนซ่อง, ชากพง, ชำฆ้อ, ช้างข้าม, ตาสิทธิ์, ท่าใหม่, น้ำเป็น, บางบุตร, บ้านค่าย, ปากน้ำกระแส, พลูตาหลวง, พังราด, ยายร้า, ละหาร, วังโตนด, สนามชัย, สองสลึง, หนองละลอก, หนองเสือช้าง, หนองไร่, แม่น้ำคู้

  4.4. พื้นที่จัดส่งเสียค่าบริการ 200 บาท ได้แก่ตำบล: กะเฉด, คลองพลู, ชากบก, บ่อพุ, พลอยแหวน, พวา, รำพัน, สีพยา, หนองบัว, หนองใหญ่, ห้วยทับมอญ, เขาซก, เขาวัว, เพ, โขมง

  4.5. พื้นที่จัดส่งเสียค่าบริการ 250 บาท ได้แก่ตำบล: คลองขุด, สัตหีบ, สำนักทอง, เขาบายศรี, เขาแก้ว, แสมสาร

  4.6. พื้นที่จัดส่งเสียค่าบริการ 300 บาท ได้แก่ตำบล: ตะกาดเง้า, บางเสร่, ห้างสูง, แกลง

  4.7. พื้นที่จัดส่งเสียค่าบริการ 350 บาท ได้แก่ตำบล: นาจอมเทียน

  4.8. พื้นที่จัดส่งเสียค่าบริการ 400 บาท ได้แก่ตำบล: เขาน้อย

  4.9. พื้นที่จัดส่งเสียค่าบริการ 450 บาท ได้แก่ตำบล:

  4.10. พื้นที่จัดส่งเสียค่าบริการ 500 บาท ได้แก่ตำบล:


ข้อ 5. การเปลี่ยนแปลงการจัดส่ง

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดส่งสินค้า หากรูปแบบการจัดส่งที่คุณเลือกไม่สามารถดำเนินการได้ หรือการจัดส่งบางประเภทที่ไม่มีให้บริการในพื้นที่ของท่าน โดยบริษัทฯ จะแนะนำช่องทางการจัดส่งที่ดีที่สุดให้แก่ท่านก่อนตัดสินใจอีกครั้ง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บจากท่านได้แล้วแต่กรณี หรือค่าใช้จ่ายลดลง บริษัทฯ สามารถชดเชยเงินให้แก่ท่านได้ด้วยการแนบเงินสดคืนพร้อมกับตัวสินค้า หรือเลือกคืนด้วยคะแนนสะสมเพื่อใช้ซื้อสินค้าในครั้งต่อไป (1 บาท = 1 คะแนน)


ข้อ 6. ขอบเขตการรับผิดชอบของบริษัทฯ

การบรรจุสินค้าเพื่อการจัดส่ง บริษัทฯ ได้ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยใช้วัสดุกันกระแทกห่อสินค้าไว้เป็นอย่างดี และมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าและกล่องก่อนการจัดส่ง หากมีความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง ซึ่งบริษัทฯ มีการรับประกันการส่งสินค้ากับผู้ให้บริการจัดส่งแล้ว แต่โปรดตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนรับสินค้าทุกครั้ง และปฏิเสธการรับทันทีหากกล่องชำรุดฉีกขาด หรือสินค้าภายในกล่องเสียหาย และในกรณีสินค้าไม่ถึงมือท่าน บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการติดตามการจัดส่งกับผู้ให้บริการ เพื่อสืบหาสินค้าที่อาจจะตกค้างหรือสูญหาย และนำสินค้าส่งถึงมือท่านให้สำเร็จ


ยกเว้นกรณีที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่ต้องกรอกให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยบริษัทฯ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ เมื่อสินค้าตกหล่นหรือสูญหาย หากท่านกรอกข้อมูลที่อยู่การจัดส่งของตนเองบนเว็บไซต์ผิด


...


ทั้งนี้เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ ได้ยึดมั่นเป็นอย่างยิ่งเสมอว่า สินค้าทุกชิ้นจะต้องถึงมือของท่านอย่างปลอดภัยสมบูรณ์ 100% และได้รับสินค้าโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ท่านเกิดความอุ่นใจ และมีความสุขกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านรอคอย