มีสินค้าจำหน่ายแล้วกว่า 500 ชิ้น

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุง 7 มิถุนายน 2559


บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้มีการจัดบริการส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อในเว็บไซต์ www.sappaya.net (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ที่ทางบริษัทฯ เป็นเจ้าของและจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าเลือกซื้อสินค้า และรับการบริการได้แม้จะอยู่ที่บ้านโดยไม่จำเป็นต้องมาเลือกซื้อสินค้าที่บริษัทฯ และจัดส่งให้ถึงบ้านด้วยนโยบายดังต่อไปนี้


ข้อ 1. รูปแบบการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ กำหนดให้มีรูปแบบการบริการจัดส่งสินค้าให้ท่านเลือก 4 แบบ ดังนี้

    1.1. จัดส่งผ่านไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผ่านบริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันตามขนาดและน้ำหนัก โดยปกติสินค้าจะส่งถึงบ้านตามที่อยู่ของท่าน ยกเว้นสินค้าที่มีน้ำหนักมาก หรือสินค้าขนาดใหญ่ ท่านจะต้องไปรับสินค้าด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ตามเอกสารที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

    1.2. จัดส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน (Logistic) ผ่านบริการของบริษัทขนส่งต่างๆ ที่สามารถให้บริการในพื้นที่ของท่านได้ โดยค่าบริการจัดส่งทั้งหมดจะถูกเก็บปลายทางเมื่อท่านรับสินค้า และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ให้บริการที่ดีและรวดเร็วที่สุดแก่ท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่ให้บริการท่าน

    1.3. รับสินค้าด้วยตนเอง ณ สาขาของสรรพยา (Self Service) โดยท่านสามารถเลือกรับสินค้าได้ที่สาขาที่ท่านสะดวกโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งนี้เวลาในการรับสินค้าเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    1.4. รับสินค้าด้วยตนเอง ณ สาขาของบริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด (Self Service) โดยท่านสามารถเลือกรับสินค้าได้ที่สาขาที่ท่านสะดวกโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งนี้เวลาในการรับสินค้าเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อ 2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง

เว็บไซต์มีการคิดค่าจัดส่งแยกต่างหากจากตัวสินค้าซึ่งท่านต้องชำระเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้บวกค่าจัดส่งรวมกับราคาสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถเห็นมูลค่าสินค้าที่แท้จริงกับค่าจัดส่งที่แยกจากกันโดยชัดเจน แต่ทั้งนี้เมื่อท่านสั่งซื้อจะยังไม่คิดราคาค่าจัดส่งทันที โดยจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งค่าจัดส่งแก่ท่าน และยืนยันยอดชำระก่อนการชำระเงินอีกครั้ง ซึ่งการจัดส่งที่ท่านเลือกอาจไม่เสียค่าใช้จ่ายหรืออาจมีการเรียกเก็บค่าจัดส่งในอัตราคงที่ตามน้ำหนักและขนาดโดยเฉลี่ย


ข้อ 3. การจัดส่งโดยไปรษณีย์และขนส่งเอกชน

ค่าจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ จะประเมินจากน้ำหนัก ขนาด และมูลค่าของสินค้า ในกรณีการจัดส่งโดยไปรษณีย์ เว็บไซต์จะคำนวณค่าจัดส่งให้ท่านโดยอัตโนมัติ ส่วนการจัดส่งเอกชนท่านจะทราบค่าจัดส่งปลายทาง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบค่าจัดส่งเอกชนโดยคร่าวก่อนตกลงสั่งซื้อได้จากเจ้าหน้าที่


ข้อ 4. การรับสินค้าด้วยตนเอง ณ สาขาของบริษัทฯ

นอกจากการจัดส่งผ่านไปรษณีย์และบริษัทขนส่งเอกชนแล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการให้รับสินค้าด้วยตนเอง ทั้งสาขาของสรรพยา และสาขาของธนาธิวัตถ์ ในจังหวัดระยองและจันทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้หลังจากที่ได้รับแจ้งวันเวลาที่สามารถรับสินค้าได้จากเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาการจัดส่ง หรือรูปแบบการจัดส่งได้อีก


ข้อ 5. การเปลี่ยนแปลงการจัดส่ง

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดส่งสินค้า หากรูปแบบการจัดส่งที่คุณเลือกไม่สามารถดำเนินการได้ หรือการจัดส่งบางประเภทที่ไม่มีให้บริการในพื้นที่ของท่าน โดยบริษัทฯ จะแนะนำช่องทางการจัดส่งที่ดีที่สุดให้แก่ท่านก่อนตัดสินใจอีกครั้ง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บจากท่านได้แล้วแต่กรณี หรือค่าใช้จ่ายลดลง บริษัทฯ สามารถชดเชยเงินให้แก่ท่านได้ด้วยการแนบเงินสดคืนพร้อมกับตัวสินค้า หรือเลือกคืนด้วยคะแนนสะสมเพื่อใช้ซื้อสินค้าในครั้งต่อไป (1 บาท = 1 คะแนน)


ข้อ 6. ขอบเขตการรับผิดชอบของบริษัทฯ

การบรรจุสินค้าเพื่อการจัดส่ง บริษัทฯ ได้ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยใช้วัสดุกันกระแทกห่อสินค้าไว้เป็นอย่างดี และมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าและกล่องก่อนการจัดส่ง หากมีความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง ซึ่งบริษัทฯ มีการรับประกันการส่งสินค้ากับผู้ให้บริการจัดส่งแล้ว แต่โปรดตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนรับสินค้าทุกครั้ง และปฏิเสธการรับทันทีหากกล่องชำรุดฉีกขาด หรือสินค้าภายในกล่องเสียหาย และในกรณีสินค้าไม่ถึงมือท่าน บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการติดตามการจัดส่งกับผู้ให้บริการ เพื่อสืบหาสินค้าที่อาจจะตกค้างหรือสูญหาย และนำสินค้าส่งถึงมือท่านให้สำเร็จ


ยกเว้นกรณีที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่ต้องกรอกให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยบริษัทฯ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ เมื่อสินค้าตกหล่นหรือสูญหาย หากท่านกรอกข้อมูลที่อยู่การจัดส่งของตนเองบนเว็บไซต์ผิด


...


ทั้งนี้เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ ได้ยึดมั่นเป็นอย่างยิ่งเสมอว่า สินค้าทุกชิ้นจะต้องถึงมือของท่านอย่างปลอดภัยสมบูรณ์ 100% และได้รับสินค้าโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ท่านเกิดความอุ่นใจ และมีความสุขกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านรอคอย