โทรทัศน์ | Television
เครื่องเสียง | Audio/Video
กล้องดิจิตอล | Camera
เครื่องซักผ้า | Washing
ตู้เย็น/ตู้แช่ | Refrigerator
เครื่องปรับอากาศ | Air
เครื่องใช้ในบ้าน | Appliance

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุง 7 พฤศจิกายน 2557


บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านเป็นอันดับแรก โดย www.thanathiwat.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ที่ทางบริษัทฯ เป็นเจ้าของและจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้า และบริษัทฯ มีนโยบายในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน, เยี่ยมชม, และใช้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ โดยทางบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าดังต่อไปนี้


ข้อ 1. ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่บริษัทรวบรวมไว้

บริษัทฯ ประสงค์จะให้เว็บไซต์สามารถให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และการซื้อขาย และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบสนองการใช้งานกับลูกค้าเป็นอย่างดีที่สุด ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องทำการรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เมื่อท่านได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมจากท่านมีดังนี้

  1.1. ชื่อ-นามสกุล และ/หรือ ชื่อบริษัท, ห้างร้าน, องค์กร

  1.2. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

  1.3. ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า

  1.4. ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กรณีท่านต้องการออกใบเสร็จรับเงินที่แตกต่างจากที่อยู่ในข้อ 1.3.)

  1.5. ที่อยู่อีเมล

  1.6. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

  1.7. วันเดือนปีเกิด

  1.8. เพศ (ผ่านการเลือกคำนำหน้านาม)

โดยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริการท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านในการเป็นสมาชิกอย่างถูกต้องผ่านการยืนยันตนหลังการสมัครสมาชิกจากที่อยู่อีเมล (ข้อ 1.5.) และมีการตรวจสอบข้อมูลจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ข้อ 1.2.) เพื่อป้องกันการแอบแฝงจากผู้ไม่ประสงค์ดีในการใช้ชื่อของท่านมาแอบอ้างสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ โดยข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้จะถูกใช้ดังนี้

  - เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อกับทางเว็บไซต์ (ข้อ 1.1. และ 1.3.)

  - เพื่อการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามประกาศของกรมสรรพากร (ข้อ 1.1., 1.2., และ 1.4.)

  - เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ กับท่าน (ข้อ 1.1., 1.3., 1.5., และ 1.6.)

  - เพื่อการมอบข่าวสารและโปรโมชั่นที่ท่านอาจสนใจจากเว็บไซต์ (ข้อ 1.5. และ 1.6.)

  - เพื่อการมอบสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษที่เหมาะสมเฉพาะกลุ่ม (ข้อ 1.7. และ 1.8.)

  - เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการเป็นสมาชิกและป้องกันการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อน (ข้อ 1.2., และ 1.5.)

  - เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์และตัวตนในการใช้งานของท่านหากประสบปัญหากับการลืมรหัสผ่านเป็นต้น (ข้อ 1.2., 1.5., และ 1.7.)

นอกจากการใช้งานหลักที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านได้สมัครสมาชิกแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่านในระดับผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ที่ไม่ระบุตัวตน เพื่อรวบรวมสถิติการใช้งาน, ความสนใจของผลิตภัณฑ์, และหน้าเว็บไซต์ส่วนต่างๆ ที่ท่านเข้าชม สำหรับประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดต่อท่าน และการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องต่อความสนใจของท่าน


ข้อ 2. สิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านเองได้อย่างอิสระทุกเวลาผ่านทางเว็บไซต์ในส่วนของเมนูจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งท่านสามารถแก้ไขข้อมูลชื่อ-นามสกุล และ/หรือชื่อบริษัท, ห้างร้าน, หรือองค์กร (ข้อ 1.1.), ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง (ข้อ 1.3.), ที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ข้อ 1.4.), และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ข้อ 1.6.) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้ทราบ


แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ข้อ 1.2.) และที่อยู่อีเมล (ข้อ 1.5.) ซึ่งใช้เป็นชื่อผู้ใช้ของท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์ ยกเว้นอีเมลสำหรับการรับข่าวสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทั่วเมื่อ ทั้งนี้หากท่านเกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลอีเมลหรือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ที่ info@thanathiwat.com


ข้อ 3. การเก็บรักษาข้อมูลผ่านคุกกี้ (Cookie)

เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายสำหรับท่าน ทางบริษัทฯ มีการเรียกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลผ่านคุกกี้ (Cookie) ผ่านเว็บเบราเซอร์ที่ท่านใช้งานเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลดังนี้

  3.1. สถานะการลงชื่อเข้าใช้งานของท่าน กรณีที่ตั้งค่าให้บันทึกการลงชื่อเข้าใช้

  3.2. รายการสินค้าที่ท่านได้ทำการเลือกไว้แต่ยังไม่มีการยืนยันการสั่งซื้อ

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งท่านสามารถลบข้อมูลดังกล่าวออกไปได้โดยการใช้ตัวเลือกลบคุกกี้จากเว็บเบราเซอร์ที่ท่านใช้งาน หรือโปรแกรมทำความสะอาดข้อมูลในคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั้งนี้โปรดทราบว่าสำหรับการตั้งค่าให้บันทึกการลงชื่อเข้าใช้ (ข้อ 3.1.) ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่านหากคอมพิวเตอร์ของท่านถูกใช้งานโดยผู้อื่นจากคอมพิวเตอร์ที่ได้ทำการตั้งค่าบันทึกการลงชื่อเข้าใช้ไว้


ข้อ 4. ความปลอดภัยของรหัสผ่าน

บริษัทฯ เลือกใช้ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับรหัสผ่านที่ท่านได้ตั้งไว้ โดยการเข้ารหัสที่ไม่สามารถถอดได้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่ทราบรหัสผ่านที่แท้จริงของท่าน จะมีเพียงตัวท่านที่ทราบรหัสผ่านแต่เพียงผู้เดียว และถ้าหากท่านลืมรหัสผ่าน ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกู้รหัสผ่านเดิมคืนให้ท่านได้ แต่จะทำการตรวจสอบผ่านการยืนยันตัวตนด้วยที่อยู่อีเมล (ข้อ 1.5.), เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ข้อ 1.2.), และวันเดือนปีเกิด (ข้อ 1.7.) ของท่าน หากข้อมูลถูกต้อง บริษัทฯ จะส่งรหัสผ่านชุดใหม่ไปให้ท่านทางอีเมล และให้ท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ในลำดับต่อไป


อนึ่งรหัสผ่านที่ท่านใช้งานในเว็บไซต์ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของท่านได้อย่างอิสระทุกเวลาผ่านทางเว็บไซต์ในส่วนของเมนูจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้รหัสผ่านที่สามารถตั้งได้ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาอังกฤษและ/หรือตัวเลขรวมกันไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 12 ตัวอักษร


ข้อ 5. ความปลอดภัยและข้อมูลทางด้านธุรกรรม

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านธุรกรรมของลูกค้าทุกท่านเป็นอันดับแรกและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยการชำระเงินค่าสินค้าที่ได้สั่งซื้อไว้นั้น ทางบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการชำระเงินไว้ให้ท่านดังนี้

  5.1. ชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร ท่านสามารถโอนเงินได้ทั้งเคาน์เตอร์ธนาคาร, เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ (ATM), และเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ธนาคารที่ท่านใช้งานมีให้บริการ

  5.2. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต รองรับบัตรเครดิตทุกธนาคารภายใต้เครื่องหมาย VISA, MasterCard, และ JBC

  5.3. ชำระเงินผ่านบริการและช่องทางอัตโนมัติอื่นๆ ที่เปิดให้บริการ

สำหรับการชำระเงินทุกช่องทาง บริษัทฯ จะไม่มีการเก็บบัญชีธนาคารหรือรหัสใดๆ ที่บ่งชี้ว่าเป็นบัญชีทางธุรกรรมของท่าน โดยการชำระผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร (ข้อ 5.1.) บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลเพียงธนาคารที่ท่านใช้โอนเงิน และวัน-เวลาการโอนเงินเท่านั้น สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (ข้อ 5.2.) และระบบอัตโนมัติอื่นๆ (ข้อ 5.3.) ทางบริษัทฯ จะรับข้อมูลจากผู้ให้บริการตามสมควรเพื่อใช้ในการตรวจสอบยอดเท่านั้น และใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารหรือผู้ให้บริการในการเรียกเก็บเงิน โดยท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเครดิตและบริการอัตโนมัติอื่นๆ ที่ท่านใช้งานได้จากผู้ให้บริการของท่าน


ข้อ 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความลับของลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง การใช้บริการและเยี่ยมชมของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หรือจัดสรรข้อมูลใดๆ ให้ผู้อื่นใช้งานในการอื่นนอกเหนือจากนโยบายข้างต้น ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น


...


ทั้งนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ฉบับนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550 เพื่อยืนยันตัวตนการใช้งานของท่านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายในการใช้งานให้แก่ท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.thanathiwat.com