มีสินค้าจำหน่ายแล้วกว่า 500 ชิ้น

สถานะการสั่งซื้อล่าสุดของคุณ | Latest PO. Tracking

ขอขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้ากับสรรพยาออนไลน์ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อล่าสุดของตนเองที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการดังนี้


เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ รายละเอียด มูลค่าที่ต้องชำระ สถานะดำเนินการ
สรุปใบสั่งซื้อที่อยู่ในระหว่างดำเนินการทั้งหมด 0 รายการ

หมายเหตุสถานะดำเนินการ | Remark Status

หมายเหตุสถานะดำเนินการต่างๆ : กำลังตรวจสอบ : บริษัทฯ ได้บันทึกใบสั่งซื้อของท่านแล้ว และกำลังตรวจสอบภายใน 2 ชั่วโมงทำการ
รอชำระเงิน หรือ รอชำระเงินจองสินค้า : บริษัทฯ กำลังรอการชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากท่าน
กำลังตรวจสอบการชำระเงิน : บริษัทฯ ได้รับแจ้งชำระเงินจากท่านแล้ว และกำลังตรวจสอบภายใน 2 ชั่วโมงทำการ
รับเงินจองแล้วรอสินค้าเข้า : กรณีการสั่งจองล่วงหน้า บริษัทฯ ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วและกำลังรอสินค้าจากผู้ผลิต
สินค้ากำลังเตรียมการจัดส่ง : บริษัทฯ กำลังเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้ท่านภายใน 12 ชั่วโมงทำการ
สินค้าจัดส่งแล้ว : บริษัทฯ ได้ส่งสินค้าออกไปยังช่องทางที่ท่านเลือกใช้บริการเรียบร้อยแล้ว