มีสินค้าจำหน่ายแล้วกว่า 500 ชิ้น

ประวัติการสั่งซื้อของคุณ | PO History

ขอขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้ากับสรรพยาออนไลน์ ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อสินค้าที่เคยสั่งซื้อไว้กับเรา หรือรายการสั่งซื้อที่สิ้นสุดการดำเนินการแล้วดังนี้


เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ รายละเอียด มูลค่าที่ชำระ สถานะรายการ
สรุปใบสั่งซื้อที่สิ้นสุดการดำเนินการทั้งหมด 0 รายการ

หมายเหตุสิ้นสุดดำเนินการ | Remark Status

หมายเหตุสิ้นสุดดำเนินการต่างๆ : รับสินค้าแล้ว : ท่านได้รับสินค้าในรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
ไม่มีสินค้า/ตกรุ่น : บริษัทฯ หรือท่านได้ยกเลิกรายการสั่งซื้อเนื่องจากไม่มีสินค้าจำหน่ายแล้ว
เกินกำหนดเวลาชำระเงิน : บริษัทฯ ได้ยกเลิกรายการสั่งซื้อเนื่องจากเกินกำหนดระยะเวลาชำระเงิน 7 วัน
ยกเลิก : บริษัทฯ หรือท่านได้ยกเลิกรายการสั่งซื้อด้วยเหตุผลอื่นๆ ตามตกลง
เปลี่ยน/คืนสินค้า : บริษัทฯ ได้ทำการการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าสินค้าจากท่าน ด้วยเหตุผลตามตกลง