มีสินค้าจำหน่ายแล้วกว่า 500 ชิ้น

ร่วมงานกับเรา | Work with Us

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อยาUpdate: 05/08/2015

ประจำสาขา: แกลง

คุณสมบัติ:

- ไม่จำกัดเพศ

- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (หรือเทียบเท่า)

- วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

- อายุ 20 ปีขึ้นไป

- หากมีการศึกษาเกี่ยวกับสาธารณสุข แพทย์แผนไทย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน

- ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้นได้


ลักษณะงาน:

- จัดซื้อจัดหาและจัดจ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ และเวชสำอางค์

- ประเมินราคากลาง ตั้งราคาจำหน่ายได้สอดคล้องกับนโยบาย

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ2. ผู้ช่วยเภสัชกรUpdate: 05/08/2015

ประจำสาขา: แกลง

คุณสมบัติ:

- ไม่จำกัดเพศ

- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (หรือเทียบเท่า)

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

- อายุ 20 ปีขึ้นไป

- หากมีประสบการณ์ด้านการจำหน่ายยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน


ลักษณะงาน:

- ช่วยงานขายหน้าร้าน

- ช่วยเภสัชกรหยิบและจัดยาให้ลูกค้า

- จัดเรียงยาตามหมวดหมู่มาตรฐาน

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย*อัตราเงินเดือนทุกตำแหน่งพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถตามตกลง ทุกตำแหน่งมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่น หากขาดคุณสมบัติบางประกาศสามารถสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคลก่อนสมัครงานได้

เอกสารที่จำเป็น | Required Documents

1. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. สำเนาบัตรประจำนวนประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหนังสือผ่านงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

7. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

8. (เฉพาะเภสัชกร) ใบอนุญาตหรือใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรฉบับจริง


กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ โปรดนำเอกสารข้างต้นมาประกอบการพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์ สามารถสมัครงานได้ ที่นี่ หรือที่ร้านสรรพยา ทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ hr@thanathiwat.com